vacatures

De Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN) is op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Het betreft een kwaliteitsfunctie:

Deze functie is per 1 januari 2016 vacant in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn van de zittende bestuursleden.

De NGZN is een vereniging die zich inzet voor zendingswerk in Zuid-Afrika dat gedaan wordt vanuit een aantal Nederlands Gereformeerde Kerken. Al sinds 1962 zijn wij actief in het Nqutu-district, KwaZulu-Natal. Meer informatie over de NGZN vindt u op onze website www.ngzn.org.

Wij vragen
Naast inhoudelijke kennis en ervaring, zoals omschreven in de profielschets penningmeester, vragen wij:

  • dat u meelevend lid bent van één van de NG kerken, bij voorkeur een lidkerk van de NGZN,
  • bereid en in staat bent om zowel per mail als persoonlijk, contact te onderhouden met onze zendeling, ds. T. Baron en de contactpersonen van de kerken in het district, daarom is kennis van de Engelse taal een voorwaarde,
  • ervaring met en kennis van het zendingswerk van de NGZN heeft de voorkeur, maar is niet noodzakelijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over de NGZN kunt u terecht op onze website, of bij de voorzitter van het bestuur, Bauke Versteeg, Kerklaan 30, 3941 HT Doorn, tel. 06 29121535 of bauke@versteeg-mediation.nl.

Aanmelden
Aanmeldingen kunt u richten aan de secretaris van het bestuur, Judith J. Speijer-Brouwer, Wederiklaan 33, 4143 CV Leerdam of jjspeijer-brouwer@filternet.nl.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.