Beleidsorgaan Zuid Afrika (BZA)

Van zending naar partners in missie
De zwarte kerken worden steeds zelfstandiger. Dat is mooi en goed. Het is ook de bedoeling dat ze geheel zelfstandig worden. Maar nu kunnen ze nog niet zonder onze steun op eigen benen staan. Onze steun verandert van leiding geven aan de zending vanuit Nederland naar het ondersteunen van de missie door de lokale gemeenten in KwaZulu-Natal. Daardoor is onze steun vooral gericht op het faciliteren van het werk en het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is de uitdaging voor de komende tijd.

Samen sterk
Om dit goed te doen, hebben we met verschillende organisaties de handen in een geslagen. Zo is op 1 januari 2015 het Beleidsorgaan Zuid Afrika tot stand gekomen. Wij hopen hiermee een stevig fundament te leggen voor de zelfstandigheid van de zwarte kerken. Een mooi voorbeeld van de samenwerking was de najaarsconferentie ‘met (je) geloof op expeditie’. Meer informatie over ons en onze plannen vindt u het in BZA jaarverslag 2015.
In het BZA zijn vertegenwoordigd:

  • het Missionair Steunpunt (MS) van de NGK,
  • de Stichting Zending Zuid Afrika (SZZ),
  • de Nederlands Gereformeerde Zendingsvereniging Nqutu (NGZN),
  • de Zendingsadviescommissie van de Nederlands Gereformeerde Kerk (ZAC) te Kampen,
  • de Stichting Sizanani.

logo_SZZlogo+NGZNlogo_mayibongwelogo_sizanani

steun de NGZN
Naast gebed is er ook financiële steun nodig. Steun het werk van de NGZN door uw gift over te maken op:
NL56 INGB 0000 5510 39

De NGZN is ANBI-erkend, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

heeft u nieuws?
Heeft u zich net ingezet voor een actie voor de NGZN of heeft u ander nieuws voor ons? Neem dan contact met ons op.
contact
Erik Hartman
Postadres:
NGZN
Leusderweg 233
3818 AE Amersfoort

naar boven