Over de NGZN

Delegatie met MC – maart 2019

De NGZN is een vereniging die zich inzet voor de partnership met vier gereformeerde kerken in het Nqutu-district in KwaZuluNatal, Zuid-Afrika.

Deze kerken zijn voortgekomen uit het Nederlandse zendingswerk in Zuid-Afrika. Al sinds 1950 zijn wij actief in het zendingswerk in het Nqutu-district. Het ontstaan en de achtergronden van de NGZN kent een lange geschiedenis.

Historie
De Zendingsvereniging is ontstaan vanuit het werk van de drie zendende kerken in het Nqutu-district. Dit waren de kerken Bunschoten-Spakenburg, Den Haag en Leerdam. Het werk is in de jaren zestig van de vorige eeuw begonnen vanuit de kerk van destijds Haarlem, later nam de kerk van Den Haag deze verantwoordelijkheid over. Toen het werk zich uitbreidde werd hulp gezocht bij de kerk van Leerdam en later ook bij de kerk van Bunschoten-Spakenburg. Deze drie kerken werden elk financieel geholpen door een eigen kring van “steunbiedende kerken”.

De drie zendende kerken voerden ieder een eigen beleid, terwijl het werk in het district zeer met elkaar verweven raakte. Er was in Nederland wel periodiek overleg tussen de drie zendende kerken, primair waren echter de kerkenraden van de zendende kerken verantwoordelijk voor het werk van hun zendingspredikant. In het district ontstond één kerk met een grote kerkenraad die verantwoordelijk was voor een twintigtal preekplaatsen. Eind jaren negentig werd de behoefte gevoeld het werk te centraliseren, en het beleid vanuit Nederland centraal aan te sturen. Zo werd in goed overleg en na rijp beraad besloten een zendingsvereniging op te richten, waarvan de zendende kerken en de steunbiedende kerken lid konden worden. De zendende kerken zouden dan het werk van de zendingspredikant overdragen aan de vereniging, maar bleven wel ambtelijk verantwoordelijk voor de zendingspredikant. In december 2003 is de zendingsvereniging opgericht. Naast de zendende kerken zijn bijna alle steunbiedende kerken lid geworden van de vereniging; er zijn 32 leden.

Het Nqutu-district
Het Nqutu-district is een voormalig thuisland, van oudsher wonen hier Zulu’s. Het gebied ligt ver buiten de stedelijke gebieden. In de tijd van de apartheid werd aan de ontwikkeling van de thuislanden weinig of niets gedaan. De ontwikkeling van de infrastructuur is pas na de afschaffing van de apartheid ter hand genomen. Onderwijs voor deze bevolkingsgroep had niet de zorg van de regering. Zo had men in de begintijd van de zending te maken met mensen die veelal analfabeet waren. Voor werk was en is men aangewezen op de grote steden die op meer dan 400 km afstand van het Nqutu-district liggen. Het gevolg is dat de mannen voor langere tijd van huis zijn. Vaak hebben deze mannen in de stad ook een gezin dat onderhouden moet worden.

Waarom het Nqutu-district?
De predikant van de Gereformeerde Kerk van Vryheid voelde zich destijds gedrongen het evangelie te verkondigen aan de bewoners van het Nqutu-district. Vryheid is een vanouds blank boerendorp ten noordoosten van het district. Toen deze predikant vanwege een beroep naar elders vertrok, werd de hulp ingeroepen van de GKV via ds. Vonkema. De kerk van Vryheid bood dit gebied onder voorwaarden als zendingsgebied aan de GKV aan. Ds. Kurpershoek was inmiddels beroepen voor de missionaire arbeid in Indonesië door de kerk van Haarlem. Omdat hem een visum voor Indonesië werd geweigerd, kwam de weg vrij voor hem en zijn gezin het werk in het Nqutu-district op te pakken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.