Bezoek aan zendingsgebied: SiSA

In de komende berichten wil het bestuur van de NGZN u meer vertellen over haar bezoek aan het zendingsgebied afgelopen februari. In het bijzonder willen we u informeren over de contacten met gemeenteleden, activiteiten van de verschillende kerken en het werk van SiSA (Stichting Sizanani Suid-Africa). Dit keer komt het werk van SiSA aan bod.

Bezoek SiSA-projecten met Marga Baron
Eén dag van het delegatiebezoek werd besteed aan het bezoeken van SiSA projecten. Marga Baron nam ons mee naar diverse projecten in de vier gemeenten van de Reformed Church of Nqutu. Onder andere werden er naaiklassen, ABET-(alfabetisering en reken)klassen en een kippenproject bezocht.

naaiklas_eMdubdubezini

Sttt… hier wordt gestudeerd

eMdundubezini
Naaiklas: de naaiklas is in een kraal (huis met erf) van een gemeentelid. Er zijn acht vrouwen en een broeder, eigenaar van de kraal, aanwezig. MaNkosi geeft les.

naaiklas_eMdubdubezini_2

De vier poten van een stoel

De vrouwen krijgen les in het opzetten van een eigen bedrijfje. Wat komt er allemaal kijken om een eigen bedrijfje op te zetten? MaNkosi legt dit uit aan de hand van een voorbeeld. Een stoel heeft vier poten, één poot is het materiaal, de tweede poot de markt, de derde de arbeid en de vierde de inzet. Hoe kom je aan het materiaal, is er een markt voor het product dat je wilt maken, wat moet je ervoor doen (planning) en hoeveel inzet is nodig? Zo leren de vrouwen een plan te maken en budget op te stellen. Het is de bedoeling dat het verdiende geld op een bankrekening komt waarvan nieuwe materialen kunnen worden aangeschaft. Aan het einde van het jaar wordt de winst verdeeld over de deelnemers. In deze klas worden schooluniformen gemaakt voor de school in het dorp. Het voordeel voor de ouders is dat men de uniformen in het dorp zelf kan kopen en niet naar Vryheid hoeft te reizen. Dat scheelt hen een hoop tijd en reiskosten.

Groentetuin. Bij de kraal is ook een een grote gezamenlijke groentetuin van SiSA. Helaas wordt de tuin momenteel niet goed onderhouden. Dit komt omdat er geen mensen meer zijn die de tuin bewerken en omdat de watervoorziening niet in orde is. De toevoer vanaf de bron werkt niet meer. Marga vertelt dat dit besproken kan worden met meneer Ndjilo, medewerker van SiSA Hij is verantwoordelijk voor de landbouw- en kippenprojecten. Het blijkt dat vrouwen van de naaiklas ook helpen met de tuin, maar aan het naaien voorrang geven. Marga spreekt nog met hen over de tuin en een paar vrouwen zeggen toe weer aan de slag te gaan. Verder zal Marga de situatie bespreken met meneer Ndjilo, hij zal contact opnemen met de eigenaar van de tuin en met de vrouwen.

Home based care werk: een belangrijk onderdeel van het SiSA werk is het home based care werk. Vrijwilligers bezoeken en begeleiden zieken en hun families. Zij vertellen hoe om te gaan met de ziekte (Aids, TB), over medicijngebruik en het belang van goede voeding. Het gebied is onderverdeeld in twee werkgebieden. In elk gebied is een coördinator werkzaam, die de vrijwilligers begeleidt. In eMdundubezini ontmoeten wij de coördinator voor het noordelijke gebied en een vrijwilligster. Zij informeren ons uitvoerig over hun werk.

Munywana
ABET- en naaiklas: In Munywana bezoeken we een klas waar lees- en rekenlessen worden gegeven(ABET) en waar kleding wordt genaaid. Net als in eMdundubezini hoort bij deze naaiklas een cursus ondernemen. De leidster is Eunice, een oudere zuster van eKwandeni die ook lessen verzorgd op Machancha. Naast schooluniformen worden hier ook jurken gemaakt. Deze klas heeft zelfs afgelopen jaar met zo’n jurk een prijs gewonnen. Met dat geldbedrag kunnen ze weer materiaal aanschaffen voor het maken van kleding.

kuikens_Qwaqwabe

Piep, piep, piep

Qwaqwabe
Kippenproject: Op weg naar Qwaqwabe ontmoeten we meneer Ndjilo in Nqutu. Hij heeft dertig eendagskuikens bij zich, wat voor een enorm gepiep zorgt. De kuikens zijn voor een groep vrouwen in Qwaqwabe die begonnen zijn met een kippenfarm. Zij hebben al vijftig eendagskuikens gekregen, die nu twintig dagen oud zijn. In een ongebruikte rondavel (traditioneel rond huisje) in de kraal worden deze kuikens gehouden. De nieuwe eendagskuikens worden in een andere rondavel geplaatst, zodat er geen ziekten overgebracht kunnen worden. Meneer Ndjilo geeft de dames aanwijzingen en komt regelmatig langs om te kijken of er hulp nodig is en of alles goed gaat.

Nondweni
ABETklas: Hier bezoeken we weer een ABETklas, waar taal en rekenles wordt gegeven aan oudere vrouwen. De lessen worden na schooltijd gegeven in een klaslokaal van de lagere school. Eén van de vrouwen vertelt ons omstandig in het Engels hoe zij hiervan geniet en dankbaar is dat zij nu kan lezen.

SiSA: zicht op werk en inkomen
Een drukke en zeer leerzame dag. Als delegatie zijn we dankbaar dat we kennis konden nemen van het werk van SiSA. Wat wordt er een werk verzet, hoeveel klassen en groepen zijn er wel niet? In de afgelopen jaren hebben we het werk zien groeien, het heeft haar eigen plaats in de gemeenschap gekregen. Mensen krijgen zicht op werk en inkomsten, zo belangrijk voor dit gebied waar veel werkloosheid is. Het is onze hulp en ondersteuning meer dan waard.

Bid- en dankpunten
Bid om wijsheid voor de leiding van SiSA om goed leiding te geven aan het vele werk dat wordt gedaan. En bid voor de vele werkers die les geven in de verschillende klassen.

Dank de Here dat er mensen zijn die dit werk willen doen en dat er mensen en kerken in Nederland zijn die doneren voor dit belangrijke werk.

Judith Speijer-Brouwer

Over Judith Speijer-Brouwer

Secretaris van de NGZN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.