Bezoek aan zendingsgebied: Jeugdbijeenkomst Mbewunye

Weer een indruk van het werk dat gedaan wordt in de gemeenten in het Nqutu-district, ditmaal een verslag van een jeugdbijeenkomst. (Onderaan een slideshow met foto’s.)

Een nieuwe kerk met herinneringen
In de Reformed Churches of Nqutu (RCN) worden jeugdbijeenkomsten belegd, meestal één keer in de twee weken. Op een centrale preekplek van een gemeente komt de jeugd dan bij elkaar.
Op Mbewunye was deze vrijdagmiddag een jeugdbijeenkomst, jeugd uit het dorp zelf komt en jeugd van Nondweni en Ntinini, ook preekplekken van de gemeente van KwaNdindindi.
Het kerkje is nieuw, door Eskom de elektriciteitsmaatschappij gebouwd. Het oude kerkje stond op terrein dat Eskom nodig had voor de bouw van een elektriciteitsmast. Het is een mooi gebouw met een podium (wat we nog niet eerder gezien). In het kerkje zien we bekende dingen staan en hangen, de vertelkast voor de Bijbelverhalen voor de zondagschool, herinneringen aan Masakhane-reizen zoals een schilderij en collectedoos en een prachtige quilt geschonken door iemand uit Nederland.

Jeugd uit het dorp Mbewunye wacht op de anderen die nog komen uit Nondweni en Ntinini.

Jeugd uit het dorp Mbewunye wacht op de anderen die nog komen uit Nondweni en Ntinini.

Zingen en bidden
De jongeren druppelen binnen, één van hen zet een lied in. Broeder Khumalo komt met jeugd en dominee Mbatha komt met een bakkie vol jongeren uit Ntinini. Zang en gebed wisselen elkaar af. Broeder Khumalo heeft de leiding over de bijeenkomst, maar laat veel over aan de jongeren. Om de beurt zet één van de jongeren een lied in of gaat voor in gebed. Iedere keer weer verwonderen wij ons erover hoe mooi ze hier zingen, zonder begeleiding!

Met luide stem
Na een tijdje komt ook ds. Motloung binnen met enkele jongeren uit Dudubesini, een preekplek in het noorden, onderdeel van de gemeente eKwandeni. Zij brengen een geluidsinstallatie mee en een keyboard. Terwijl het zingen doorgaat wordt alles opgebouwd en geïnstalleerd. Zodra het mogelijk is krijgt één van de jongeren een microfoon in handen. Het zingen neemt nu wel erg luide vormen aan. Ons treft de enthousiaste manier van zingen en bidden. Een koor dat gezongen raakt ons bizonder: “As I die I wil meet my Jesus, I wil meet my Savior, I wil meet my King, as I die” (als ik sterf ontmoet ik mijn Jezus, mijn Heiland, mijn Koning, als ik sterf). Een aangrijpend lied wanneer je beseft dat zeker een derde van de jeugd de ziekte Aids met zich draagt.
Na ruim anderhalf uur geeft een preekhulp, Jeremia, een woord door aan de jongeren. Rond 17.00 uur sluit broeder Khumalo de bijeenkomst af met gebed. Buiten is tijd voor ontmoeting en het maken van foto’s.

Opvallend mooi
Opvallend is de haar/sjaaldracht van de meisjes, vrouwen zijn gewend iets op hun hoofd te hebben, hun hoofd niet onbedekt te laten. Op allerlei manieren hebben zij de sjaals om hun hoofd gedrapeerd. Prachtig om te zien hoe zij daar met elkaar mee wedijveren en elkaar ook helpen het nog mooier te doen.

Dank en gebed

  • Voorbede voor het jeugdwerk dat gedaan wordt vanuit de RCN, wijsheid voor de leiding, trouw voor de jeugd in hun geloof.
  • Dank dat het jeugdwerk met enthousiasme gedaan wordt door de broeders in de RCN.
Judith Speijer-Brouwer

Over Judith Speijer-Brouwer

Secretaris van de NGZN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.