Het werk gaat door, ook in Scheepersnek

De zomervakantie is voorbij, het nieuwe kerkelijke seizoen staat in de startblokken. De zendingscommissies hebben hun eerste vergaderingen deze maand, het bestuur is vorige week bij elkaar geweest. Kortom, het werk gaat gewoon door.
In Zuid-Afrika loopt de winter juist ten einde, de lente kondigt zich aan. Na de winterstop, in juli, zijn de kerken en scholen bezig met het laatste semester van het jaar. De examens komen er aan, de catechisaties worden afgerond. Eind oktober vinden belijdenis- en doopdiensten plaats. Ook daar gaat het werk door.

Verslag over het werk op Scheepersnek
Een deel van het werk in het Nqutu-district wordt mede gedragen door die Gereformeerde Kerke van Vryheid en Newcastle. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het werk op de preekplaatsen Dudusine en Bhekuzulu. Deze preekplaatsen liggen buiten het Nqutu-district op weg naar Vryheid (Dudusini) en bij Vryheid (de township Bhekuzulu). Zij zijn onderdeel van de gemeente eKwandeni.
Dominee Patrick Motloung is werkzaam op deze preekplaatsen en schrijft voor de vergaderingen van de zendingscommissie Vryheid/Newcastle altijd een raport over zijn werkzaamheden. Uit het laatste rapport willen wij graag wat met u delen.

Unieke viering
In de week voor Pasen organiseerde de gemeente van eKwandeni tentsamenkomsten. Omdat Goede Vrijdag de belangrijkste feestdag is voor de Zuid-Afrkaanse kerk werd er door middel van posters aandacht gevraagd voor de samenkomsten. Het gevolg was dat er vele niet-kerkleden en ongelovigen op de diensten afkwamen: “Wat heel bijzonder was, was dat er zoveel mensen waren, dat de tent al vanaf de eerste dag te klein was. Het leek wel alsof iedereen van de diensten afwist en graag wilde komen. Op deze manier was het een unieke viering.”

Groeiend licht
De mensen die tijdens de diensten tot geloof zijn gekomen, worden verder begeleid door dominee Motloung en de ouderlingen. Zij maken daarbij gebruik van een nieuwe catechisatiemethode om, zoals Motloung het verwoordt: “te leven als het licht van de wereld”. De kerken van Vryheid en Newcastle hebben bijgedragen in de aanschaf van deze studieboeken. Of het nu direct een gevolg is van de tentsamenkomsten of niet, het kerkbezoek neemt in ieder geval toe op de preekplaatsen van de gemeente van eKwandeni. Motloung vraagt dan ook gebed voor de begeleiding van de jonggelovigen en voor de leiders van de kerk.

Jeugdopstand?
De gemeente van eKwandeni werkt regelmatig samen met de gemeente van Madadeni. Madadeni is een township dichtbij Newcastle, hier is dominee Sietse Veenstra werkzaam. Samen met deze gemeente is in juni een tentsamenkomst georganiseerd met de nadruk op de jeugd. 16 juni is een nationale jeugddag in Zuid-Afrika, een herdenkingsdag van de jeugdopstand in Soweto tegen de apartheid. Motloung legt verband tussen toen en nu: “Toen kwamen ze gezamenlijk op voor hun land, toen wisten ze wie de vijand was. Tegenwoordig hebben ze niet door wie de vijand is. Ze lijden onder hun zelfgekozen levensstijl, schoolmeisjes zijn tienermoeder, anderen sterven tengevolge van aids. Daarom willen we 16 juni gebruiken om hun ogen te openen en te laten zien waar ze tegen moeten strijden en hoe. Door te kiezen voor een levensweg met de Heer kunnen ze hun levenswandel veranderen.”

Ledenvergadering NGZN en conferentie BZA
DV zaterdag 28 november is de ledenvergadering van de NGZN te Bunschoten, in de Westerkerk, aanvang 9.30 uur, met daar op aansluitend de conferentie van BZA:

op expeditie met je geloof, ontmoeting en samenwerking met Zoeloes’.

Van de BZA ontvangt u binnenkort meer informatie over het programma van de conferentie. Wij kunnen alvast vertellen dat namens de NGZN uit Zuid-Afrika aanwezig zullen zijn: dominee Tjeerd Baron, dominee Patrick Motloung en ouderling en jeugdwerker Musa Hlatshwayo. Wellicht komt er ook nog een zuster mee, maar dat is op dit moment nog niet zeker.

Gebed- en dankpunten:

  • Voorbede voor de nazorg van de tentsamenkomsten in april en juni.
  • Voorbede voor de jonggelovigen, dat zij mogen groeien in hun geloof.
  • Voorbede voor de predikanten en kerkenraden van de RCN.
  • Voorbede voor het bestuur van de NGZN.
  • Voorbede voor het bestuur van de BZA in het organiseren van de conferentie.
  • Dank voor de inzet van de werkers in Zuid-Afrika.
  • Dank voor de inzet van de werkers in de besturen en zendingscommissies in Nederland.
Judith Speijer-Brouwer

Over Judith Speijer-Brouwer

Secretaris van de NGZN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.