Bezoek aan zendingsgebied: bijwonen van kerkdiensten

Het delegatiebezoek duurde twee weken, waarin twee zondagen vielen. Tijdens deze zondagen werden in totaal acht kerkdiensten bezocht. In twee groepen gingen de delegatieleden op pad. Een groep werd begeleid door dominee Tjeerd Baron, de andere groep ging zelf met de auto het district in. De delegatieleden werden hartelijk welkom geheten door de voorgangers. Zij werden voorgesteld aan de gemeenteleden en brachten de groeten over van de lidkerken in Nederland. Het was erg mooi om de eenheid in Christus op deze manier te ervaren. Voor ons als delegatie, maar zeker ook voor de gemeenteleden daar.

kinderkoor_Munywana

Kinderkoor in de dienst in Munywana.

Zondag 8 februari
Paul, Pauline Sneep en Jan Marius Louwerse bezochten de diensten op eMdundubezini en Haladu (gemeente eKwandeni). In de dienst op eMdundubesine ging ouderling Tsotetsi voor. Dominee Patrick Motloung is weliswaar predikant van Haladu, maar hij preekte die zondag op een andere preekplek. Daarom leidde zuster Dlamini de dienst.

Bauke Versteeg, Judith Speijer en dominee Tjeerd Baron bezochten de diensten op Munywane en KwaMathambo (gemeente Munywana). In beide diensten ging ouderling Musa Hlatshwayo voor, hoewel dominee Ntuli de predikant van deze gemeente is. In beide diensten trad een kinderkoor op als groet voor de gasten. Het was duidelijk dat zij voor deze gelegenheid speciaal liederen hadden ingestudeerd.

Zondag 15 februari
Paul, Pauline en Judith bezochten de diensten op Mbewunye en Ntinini (gemeente KwaNdindindi). Op Mbewunye ging ouderling Alec Khumalo voor, op Ntinini dominee Mbatha, de predikant van deze gemeente. In beide diensten werden de gasten toegezongen door een kinder- en jeugdkoor.

In Mbewunye werden zij ook nog toegezongen door een zuster uit de gemeente die ter plekke een tekst bedacht. Zij bedankte in haar lied voor het bezoek en zong van liefde voor elkaar. Door haar lied beseften we weer eens hoe bijzonder het voor deze mensen is dat er blanken in het district zijn om hen te bezoeken. Blanke Zuid-Afrikaners zullen dat niet zo snel doen. In Ntinini was er een solozang door de zoon van dominee Mbatha.

Bauke Versteeg, Jan Marius Louwerse en dominee Tjeerd Baron bezochten de diensten op Qadeni en Emaphuqini (gemeente iSandlwana). In de dienst op Qadeni ging ouderling Thokozani Ndlovu voor, op eMaphuqini dominee Wonderful Khumalo. In Qadeni ontvingen de gasten geschenken van de gemeenteleden, zoals typische Zulu gebruiksvoorwerpen.

afscheidPaulenPauline

Paul en Pauline nemen afscheid en bieden cadeaus aan, rechts staat ouderling Alec Khumalo.

Afscheid
Ondanks de nieuwe ontmoetingen werd er ook afscheid genomen, door Paul en Pauline. Paul nam na jarenlang voorzitterschap van de NGZN afscheid, samen namen ze afscheid vanwege hun activiteiten voor Masakhane. Ter afscheid boden zij een wanddecoratie aan en boekenleggers voor de volwassen gemeenteleden met een tekst uit Psalm 70.

Judith Speijer-Brouwer

Over Judith Speijer-Brouwer

Secretaris van de NGZN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.