Met (je) geloof op expeditie!

Wij zijn blij jullie te vragen om 28 november 2015 te reserveren! Het Beleidsorgaan Zuid Afrika (BZA) bereidt een belangrijke conferentie voor jong en oud voor. Wat kunnen jullie verwachten? Dat vertegenwoordigers van de zwarte kerken in KwaZulu-Natal en vertegenwoordigers van alle steunbiedende kerken en belangstellenden vanuit nog niet betrokken…

Continue reading

Bezoek aan zendingsgebied: bijwonen van kerkdiensten

Het delegatiebezoek duurde twee weken, waarin twee zondagen vielen. Tijdens deze zondagen werden in totaal acht kerkdiensten bezocht. In twee groepen gingen de delegatieleden op pad. Een groep werd begeleid door dominee Tjeerd Baron, de andere groep ging zelf met de auto het district in. De delegatieleden werden hartelijk welkom…

Continue reading

Op expeditie met je geloof

In november wordt er een conferentie georganiseerd door het Beleidsorgaan Zuid-Afrika (BZA) met als thema “Op expeditie met je geloof, ontmoeting en samenwerking met Zoeloes.”. Voor deze conferentie zullen werkers uit Zuid-Afrika aanwezig zijn, broeders en zusters, predikanten en jeugdwerkers. De conferentie is op 28 november. Meer informatie ontvangen de…

Continue reading

Van de nood een deugd maken

Voor ons een bekend spreekwoord en we komen dit in de praktijk in Handelingen tegen. Wat is de situatie? Stefanus is gedood en direct daarna breekt er een grote vervolging los in Judea. Hierdoor verspreiden de volgelingen zich over Phoenicië, Cyprus en Antiochië, maar dat betekende niet het einde van…

Continue reading

Een klein steentje

“Bid voor alle koningen en gezagsdragers…” (1 Tim.2:2) Zuid-Afrika zit in een diepe crisis. Nee, niet economisch. Hoewel? Als een kwart van de bevolking werkloos is, dan kun je dat gerust een crisis noemen. De crisis is echter een regéringscrisis. Rust en orde in de samenleving dreigen te worden vervangen…

Continue reading