Kom naar de interessante najaarsconferentie van het BZA!

Kom naar de interessante najaarsconferentie van het BZA!

Geen reacties op Kom naar de interessante najaarsconferentie van het BZA!

Kom op 28 november 2015 om 10.30 uur naar de BZA Najaarsconferentie 2015 in de “Westerkerk”,
Van der Duyn van Maasdamlaan 6, Bunschoten.
Schrijf je gratis in via deze link!
Snel naar het programma.

 

Van zending naar partners in missie:

‘Met (je) geloof op expeditie!’

 

Beste jonge en oudere broers en zussen,

Al eerder hebben wij jullie gevraagd om 28 november 2015 te reserveren en nu is het dan zover. De voorbereidingen zijn klaar en wij nodigen jullie uit voor de conferentie van de gezamenlijke zendingorganisaties!

Wat kunnen jullie verwachten? Ontmoeting met vertegenwoordigers van de zwarte kerken in KwaZulu-Natal en vertegenwoordigers van alle steunbiedende kerken.

Op deze conferentie laten we zien dat de zwarte kerken steeds zelfstandiger worden, maar nog niet zonder onze steun op eigen benen kunnen staan. Maar onze steun verandert van leiding geven aan de zending vanuit Nederland naar het ondersteunen van de missie door de lokale gemeenten in KwaZulu-Natal. Daardoor is onze steun vooral gericht op het faciliteren van het werk en het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is de uitdaging voor de komende tijd.

Daarom is het belangrijk dat wij onze (zwarte) Afrikaanse broers en zussen met woord en daad blijven helpen! Zo kunnen zij in hun omgeving de blijde boodschap van Jezus Christus vertellen en laten zien hoe die boodschap het leven van mensen kan veranderen.

Met het oog op de toekomst vinden wij het belangrijk dat ook jongeren aanwezig zijn op deze conferentie. Met het programma willen we jullie als jonge mensen graag aanspreken en uitdagen om dit werk in Zuid Afrika te gaan steunen om de fakkel van de oudere generatie over te gaan nemen.

En dat is de reden dat wij vooral jij als jongere uitnodigen om naar deze conferentie te komen. Hieronder staat het programma, dat door zowel mensen uit Afrika als uit Nederland wordt verzorgd. Het is een boeiend en interessant programma gericht op jong en oud.

Daarom:

 • verspreidt deze aankondiging en het programma zo breed mogelijk in jullie gemeenten en clubs
 • leg deze datum vast in jullie agenda en
 • maak iedereen in jullie gemeente hier enthousiast voor en kom samen met andere jongeren.
 • Stuur dit bericht door aan de leden van je gemeente en neem het op in het kerk- of mededelingenblad, op de Facebook-pagina en website van jullie gemeente.

 

Schrijf je via deze link gratis in voor deze interessante conferentie!

Doe dit in verband met de noodzakelijke logistiek voor 21 november 2015

 

Deelnemers uit KwaZulu Natal Zuid-Afrika

Zuiden (Richmond)

ds.Paul Sithole

ds. Sipho Phungula

mevr. N.R.Z. Zuma-Mkhize

 

Noorden (Nqutu)

ds. Patrick Motloung

ouderling Musa Hlatshwayo

diaken mevr. B.S. Ngoza-Ntshele

ds. Tjeerd Baron

Madadeni

ds. Sietse Veenstra

SiSA

Marga Baron-Luiten

 

Programma BZA Najaarsconferentie 2015

Dagvoorzitter: Bauke Versteeg, voorzitter BZA

 

10.30 Inloop met koffie en thee

11.00 Opening door ds. Sithole

11.15  “Voor welke uitdagingen staan de kerken in Zuid-Afrika”

 • ds. Sipho Phungula
  – vragen en discussie

11.45 Muzikaal intermezzo

12.00  Wat betekent dit voor Nederland

 • ds. Arie Reitsema
  – vragen en discussie

12.30  Lunch

13.30  Aanstekelijke zang door Afrikaanse broers en zussen en wij doen mee.

14.00 Zes parallel Workshops van 2 maal 40 minuten (koffie en thee aanwezig)

●     Van Zending naar Partners in Missie.

 • Auke Siebenga en Sipho Phungula
 • In deze workshop willen we samen nadenken over hoe de zending is begonnen met zendelingen uit Nederland en zendingscommissies in Nederland. Nu zijn er geïnstitueerde kerken met Afrikaanse broeders en zusters die steeds meer op eigen benen staan. We willen samen zoeken naar wegen hoe wij hen op basis van gelijkwaardigheid (partnership) kunnen steunen.

●     Geloof, leefstijl en relaties in Nederland en Zuid-Afrika.

 • Musa Hlatshwayo, Paul Smit (Jongerenwerker NGJ)
 • We denken samen na over hoe we in Nederland en in Zuid-Afrika vorm geven aan ons geloof. Wat is in beide landen de levensstijl en hoe leven we in onze relaties? Kunnen we daarin van elkaar leren?

●     Evangelisatie in de stedelijke omgeving

 • Patrick Motloung, Sietse Veenstra
 • Van oorsprong begon het zendingswerk op het platteland. Nu zijn ook in verschillende steden gemeentes gesticht. Wat is het eigene van het werk in de steden? En wat vraagt het van de werkers en de gemeenten?

 ●     Hoe organiseren we contacten tussen jongeren.

 • “Je bent er geweest en wat deed het je.”
  Als je als jongere uit Nederland meewerkt aan een project in Zuid-Afrika geeft dat een bijzondere ervaring. Hoe kunnen de werkers aan projecten bijdragen aan het opbouwen van contacten met jongeren in Zuid-Afrika? Doe mee en maak een plan.
 • Info over reizen naar Richmond e.o. (Wim Geerligs, Emmeloord)
 • Info over Masakhane reizen (Robin van der Lijn, Alphen a/d Rijn)

●     Is ontwikkelingswerk evangelieverkondiging?

 • Marga Baron, Paul Sithole
 • Zendingswerk was allereerst gericht op de verkondiging van Gods Woord. Nu zien we dat kerken hulpverlenings-en ontwikkelingsprojecten starten. Hoe zien de zusters en broeders in Zuid-Afrika de relatie tussen evangelisatie en ontwikkeling? Hoe kunnen wij daar aan bijdragen.

●     Muziek voor jongeren in Zuid Afrika en Nederland: “Het geheim van African Choruses”

 • mevr. Zuma, mevr. Ngoza, mevr. Reitsema
 • Als je in Zuid-Afrika bent geweest dan blijft je bij hoe er wordt gezongen in kerkdiensten, maar ook daarbuiten. Wat is de bron van die spontane zang die iedereen in beweging zet? Wat zijn de verschillen tussen de Afrikaanse en Nederlandse kerkmuziek.

15.30  Gebed in kringen

Hiervoor worden de onderwerpen gedurende de dag in een schaal verzameld.

16.00  Afsluiting

 

 

Bauke Versteeg

over de auteur

Voorzitter van de NGZN

gerelateerde berichten

steun de NGZN
Naast gebed is er ook financiële steun nodig. Steun het werk van de NGZN door uw gift over te maken op:
NL56 INGB 0000 5510 39

De NGZN is ANBI-erkend, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

heeft u nieuws?
Heeft u zich net ingezet voor een actie voor de NGZN of heeft u ander nieuws voor ons? Neem dan contact met ons op.
contact
Erik Hartman
Postadres:
NGZN
Leusderweg 233
3818 AE Amersfoort

naar boven