Daten met onze Zuid-Afrikaanse broeders en zusters

Zoals al eerder vermeld, is 28 november de conferentie van het Beleidsorgaan Zuid Afrika. Vanuit de NGZN zijn dominee Tjeerd Baron en zijn vrouw Marga aanwezig. Maar ook vanuit de Reformed Church of Nqutu zijn er vertegenwoordigers:


patrick_motloung_portret

Dominee Patrick Motloung
Werkzaam in de gemeente van eKwandeni, hij is actief betrokken bij het jeugdwerk, u weet wel de “Revival” waarvoor geld beschikbaar is gesteld voor de aanschaf van een tent en geluidsapparatuur.

musa_hlatshwayo_portret

Ouderling Musa Hlatshwayo
Actief onder de jeugd, en werkzaam in de gemeente van Munywana. Daar gaat hij geregeld voor op de verschillende preekplaatsen.

sylvina_ngoza_portret

Zuster Sylvina Ngoza
We kennen haar als de echtgenote van wijlen ouderling Richard Ngoza. Zij is diaken in de gemeente van iSandlwana, heeft de zorg voor hun drie kinderen en helpt bij de alfabetiseringscursussen van SiSA. Richard Ngoza was in 2012 nog in Nederland, velen van u hebben hem ontmoet tijdens de ledenvergadering mei 2012 en/of in kerkdiensten waar hij is voorgegaan.


Kennismaken en kennis delen

Zij komen niet alleen voor de conferentie, ze willen u ook graag in de dagen daarna ontmoeten, om elkaar te leren kennen, van elkaar te leren en elkaar te bemoedigen. Van 30 november tot en met 4 december zijn zij beschikbaar voor spreekbeurten, catechisaties, Bijbelkringen of koffieochtenden. Voor de zondagse diensten en de avonden van 30 november, 1 en 2 december zijn al afspraken gemaakt.

U kunt hiervoor contact opnemen met Judith Speijer-Brouwer.

Ledenvergadering

Vergeet u niet de ledenvergadering? Deze is op 28 november in Bunschoten, voorafgaand aan de BZA conferentie, om 9.30 uur.

Gebed- en dankpunten:

  • Voorbede voor een goede reis van de gasten uit Zuid-Afrika.
  • Voorbede voor een goede tijd in Nederland voor de bezoekers uit Zuid-Afrika.
  • Voorbede voor de gezinnen van Patrick Motloung, Musa Hlatshwayo en Sylvina Ngoza.
  • Voorbede voor de organisatie en het verloop van de conferentie.
  • Voorbede voor het bestuur van de NGZN en de contacten met de bezoekers
  • Dank voor de inzet van de verschillende besturen en commissies voor het organiseren van de conferentie.
  • Dank voor de inzet van de werkers in de besturen en zendingscommissies in Nederland.
Judith Speijer-Brouwer

Over Judith Speijer-Brouwer

Secretaris van de NGZN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.