2016: gebed voor groei

Het begin van een nieuw jaar. Het bestuur wenst jullie allen Gods zegen en wijsheid toe voor jullie werk en inzet om de zending onder de aandacht te brengen binnen de gemeenten. Het gaat om de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Dat nog velen gered mogen worden en een rijk leven ontvangen in Hem die ons het leven gaf.

In Zuid-Afrika is het nu zomer en zomervakantie. Normaal de tijd dat het aan het einde van de middag heerlijk kan regenen en afkoelen. Maar dat is dit jaar anders, u heeft het al kunnen lezen in het SOS-bericht van ds. Tjeerd Baron. Er is grote droogte. De bezoekers uit Zuid-Afrika vertelden ons ervan in november, maar als je dan de beelden ziet, komt het nog dichterbij. Op dit moment valt verspreid over het land wel wat regen, maar nog lang niet voldoende. Uw blijvende gebed tegen de droogte wordt gevraagd. Dat er veel regen mag vallen en zo de gewassen zullen groeien. Dat is van levensbelang. Ook vragen we gebed voor de start van het kerkelijk werk, zodat er zegen rust op het werk en de kerk zal groeien. De zomervakantie is bijna afgelopen. Volgende week zullen de scholen starten en zal ook het kerkelijk werk weer beginnen.

Revival: hoe het verder gaat
Van de kerkenraad van de gemeente eKwandeni ontving het bestuur eind 2014 een enthousiaste mail, met als titel “Revival”of wel “Opwekking”. U herinnert zich dat waarschijnlijk nog wel. In 2015 is het “project Revival” voortgezet. Op verschillende preekplaatsen zijn jeugdbijeenkomsten geweest. De vrucht van dit werk is dat eind november een aantal jonge mensen, mannen en vrouwen belijdenis hebben gedaan van hun geloof. Zo is een nieuwe impuls gegeven aan het werk. Een aantal van deze mannen volgt ook de Nehemia-cursus. Zij worden zo toegerust om mee te werken in de gemeenten en om zelf voor te kunnen gaan in de zondagse diensten.

Bezoek uit Zuid-Afrika
In november waren het echtpaar Baron, de broeders Motloung en Hlatshwayo en zuster Ngoza in Nederland. Zij hadden hun inbreng in de BZA conferentie en bezochten een aantal lidkerken. Zo waren de broeders op bezoek bij catechisaties, terwijl de zusters andere gemeenteleden inlichtten over het werk van Sizanani. Het aantal bezoekers van deze avonden was niet altijd groot, maar juist dan zijn persoonlijke gesprekken en contacten mogelijk. De bezoekers waarderen deze contacten dan ook heel erg. Verder waren er gesprekken met het bestuur over de voortgang van het werk.

Een droevig bericht
We ontvingen op 19 januari het bericht dat ds. Fritz de Wet bij een auto-ongeluk is omgekomen. Hij is een aantal jaren predikant geweest van de GKSA in Vryheid. Hij was een grote steun voor de zendingspredikanten, Rinze Keesenberg, Tjeerd Baron, Sietse Veenstra en Fritz Krüger. Als er in zijn tijd delegatiebezoeken waren vanuit Nederland aan het zendingsgebied was er altijd contact hem en werden zij uitgenodigd voor een braai bij hem thuis. Hij laat zijn vrouw Ike en twee kinderen achter. Ds. Tjeerd Baron en Marga zijn naar Potchefstroom gegaan om de familie te bezoeken en de begrafenis bij te wonen.

Data ledenvergaderingen NGZN 2016
DV 16 april en 5 november hopen wij de ledenvergaderingen te organiseren.

Masakhane-5
Er wordt hard gewerkt om een reis te organiseren in oktober van dit jaar. Het zal gaan om kerkbouw en de reparatie van daken in de gemeente van Munywana. Binnenkort zal meer informatie verstuurd worden aan de lidkerken.

Gebeds- en dankpunten

Gebed:

  • voor het nieuwe kerkelijke seizoen, en wijsheid voor de leidinggevenden
  • voor de nieuwe gelovigen en hun geestelijke groei
  • om regen en voldoende voedsel en drinkwater
  • voor de vrouw en kinderen van ds. De Wet , en de bedroefde vrienden

Dank:

  • voor de nieuwe gelovigen
  • goede gesprekken en bezoeken in Nederland
Judith Speijer-Brouwer

Over Judith Speijer-Brouwer

Secretaris van de NGZN

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.