Kort jaaroverzicht 2016

Delegatiebezoek aan het zendingsgebied

In november 2016 hebben drie bestuursleden een bezoek gebracht aan de Reformed Churches in het Nqutu-district voor overleg met het Masibambisane Committee (MC) en met de afzonderlijke kerkenraden. Hoofddoel van dit vervroegde bezoek was, naast de gebruikelijke afstemming van het werk, inzicht te krijgen in de behoeften van de kerken in het Nqutu-district voor ondersteuning en begeleiding tot en na medio 2018. Het ging daarbij met name om de ondersteuning na medio 2018, de voorziene pensioendatum van ds. Baron. Gebleken is dat de kerken op geestelijk gebied in grote mate zelfstandig en onafhankelijk zijn (geworden), maar dat financiële ondersteuning voorlopig nog noodzakelijk is. Met name de gemeente van iSandlwana geeft aan ook na 2018 ondersteuning nodig te hebben op het gebied van training, begeleiding en veldwerk. Dit komt omdat deze groeiende gemeente met beperkte mankracht een groot gebied bewerkt. De grootste zorg voor al de gemeenten in het Nqutu-district is de opleiding van getrainde werkers en predikanten.

Naast het bezoek aan de kerkenraden en gesprekken met het MC zijn een aantal zondagse diensten bezocht en is deelgenomen aan de Nehemia Cursus die (jonge) gemeenteleden onderwijst in een christelijke levensstijl. 

Van het bezoek is een verslag uitgebracht onder de titel “Steeds zelfstandigere kerken”. Dit verslag is ook beschikbaar op de website.

Opleiding predikanten en werkers

Om te komen tot een aanpak van het probleem van de opleiding van predikanten in KwaZuluNatal is tijdens het delegatie bezoek contact gelegd met broeders van andere GKSA kerken in deze regio. Dit heeft erin geresulteerd dat er door de kerken in KwaZuluNatal samen met de verschillende opleidingsinstituten eind mei 2017 een conferentie zal worden belegd om te komen tot voorstellen om dit probleem te kunnen oplossen.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.