Kort jaaroverzicht 2014

Bezoek aan Nederland
In mei 2014 was ds. Tjeerd Baron samen met zijn vrouw Marga en de broeders ds. Patrick Motloung en ouderling Alec Khumalo op bezoek in Nederland. Tijdens dit bezoek waren er contacten met de lidkerken, zo gingen de beide broeders voor in de zondagse erediensten. Ook waren allen aanwezig bij de ledenvergadering van de NGZN met haar lidkerken. Deze bezoeken worden door de bezoekers en bezoekende zeer gewaardeerd, zo was er concreet contact met elkaar. Marga Baron gaf aandacht aan het werk van de Stichting Sizanani.

Het bestuur van de NGZN
Paul Sneep, voorzitter van de NGZN sinds 2004, is per 1 januari 2015 teruggetreden, hij had zijn uiterste termijn bereikt. Bauke Versteeg uit Doorn is tijdens de ledenvergadering verkozen tot nieuwe voorzitter. Tijdens de ledenvergadering van de NGZN in november werd afscheid genomen van Paul én zijn vrouw Pauline. Paul was, voor dat hij voorzitter werd van de NGZN, voorzitter van het zendingsmoderamen van de kerk van Bunschoten/Spakenburg. Sinds 1995 was hij actief voor het zendingswerk van de NGK in het Nqutu-district, KwaZulu Natal Zuid- Afrika. Vele werkbezoeken aan Zuid-Afrika heeft hij geleid, er is in de loop der jaren een innige band met het werk en de broeders en zusters in het gebied ontstaan. Vanaf 2006 organiseerde hij samen met zijn vrouw Pauline de Masakhane-reizen, werkvakanties voor jongeren én ouderen voor de kerk in het Nqutu-district. Er zijn kerkjes gebouwd en opgeknapt, een multifunctioneel centrum gebouwd en omheiningen aangelegd. Het bestuur en de Reformed Churches in Nqutu zijn Paul en Pauline dankbaar voor hun jarenlange inzet. Tijdens een werkbezoek aan het gebied en de kerken, in februari 2015 hopen zij afscheid te nemen van het werk.
Bauke Versteeg, de nieuwe voorzitter, is bekend met het werk van de NGZN, als lid van de lidkerk van Doorn, en als voorzitter van het Beleidsorgaan Zuid-Afrika. Tijdens de LV van Houten, 2010/11, is besloten het werk van de NGK in Zuid-Afrika te bundelen. Vier organisaties vanuit de NGK zijn werkzaam in de provincie KwaZuluNatal, Zuid-Afrika, alle hebben contacten met de GKSA (die Gereformeerde Kerke in Suid Africa) en lopen tegen dezelfde of gelijksoortige problemen aan. Om het beleid te bundelen en de contacten met de GKSA te stroomlijnen is getracht verdere samenwerking aan te gaan. Vanaf 1 januari 2015 is het Beleidsorgaan Zuid-Afrika actief, Bauke is ook van dit orgaan voorzitter.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.