Zendeling en voorgangers

Er zijn verschillende zendelingen werkzaam geweest in het Nqutu-district. Onze visie is dat er op een gegeven moment er geen zendelingen meer nodig zijn en de lokale voorgangers het werk zelfstandig kunnen doen. Er is nu nog één zendeling werkzaam die vanuit Nederland uitgezonden is, dominee Tjeerd Baron. Daarnaast zijn er al meerdere lokale voorgangers: elk district heeft een eigen kerkenraad met dominee en een of twee lerend ouderlingen. Deze kerkenraden werken zoveel mogelijk zelfstandig. Ds. Baron werkt als adviseur voor de districten eKwandeni en iSandlwana.

De werkzaamheden van ds. Baron spitsen zich inmiddels toe op de volgende taken:
  • Preeklessen voor alle voorgangers
  • Het geven van de Nehemia-cursus in eKwandeni en iSandlwana
  • Mentoraat en opleiding van twee recent gestarte lerend ouderlingen, inclusief veldwerk
   
   
Kerkenraad van eKwandeni met o.a. lerend ouderling Petros Tsotetsi en ds. Patrick Motloungh (hurkend rechts vooraan)
Kerkenraad van Munywana met o.a. ds. Ntuli (staand links) en lerend ouderlingen Musa Hlatswayo en Phillip Zikode (hurkend links en rechts)
Kerkenraad van iSandlwana met o.a. ds. Wonderfull Khumalo (links) en lerend ouderling Thokozani Ndlovu (midden), en tweede van links ds. Tjeerd Baron.
Kerkenraad van Ndindindi met o.a. ds. Mbatha (in het wit) en lerend ouderlingen Mzwandile Ndlovu (tweede van links) en Alec Khumalo (rechts).

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.