Masibambisane Committee

overleg MC

De Masibambisane Committee (MC) is opgericht na het afsluiten van de overeenkomst met de gemeente Nqutu in 2004. Vrij snel na de overeenkomst, is de gemeente Nqutu opgedeeld in de vier kleinere, zelfstandige gemeenten eKwandeni, Munywana, Ndindindi en iSandlwana. Uit de kerkenraden van deze vier gemeenten worden jaarlijks twee vertegenwoordigers gekozen die zitting hebben in de MC. Het voorzitterschap van deze commissie wisselt ook jaarlijks over de gemeenten. Ds. Patrick Motloung is de secretaris van de MC. De MC vergadert ongeveer 10 keer per jaar. De MC kan besluiten over de deelname van de zendelingen aan de MC.

Het doel van de MC is om de gesprekspartner van de vier gemeenten met de NGZN te zijn. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat aanvragen vanuit één van de gemeenten voor hulp op personeel, materieel of financieel gebied lopen via de MC. Maar ook vanuit de NGZN lopen de vragen aan de gemeenten via de MC.

overleg MC

Momenteel werkt Jimmy Khanye voor een administratiekantoor in Vryheid met als bijzondere taak de administratie voor de MC en de daaraan verbonden kerken te verzorgen

steun de NGZN
Naast gebed is er ook financiële steun nodig. Steun het werk van de NGZN door uw gift over te maken op:
NL56 INGB 0000 5510 39

De NGZN is ANBI-erkend, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

heeft u nieuws?
Heeft u zich net ingezet voor een actie voor de NGZN of heeft u ander nieuws voor ons? Neem dan contact met ons op.
contact
Erik Hartman
Postadres:
NGZN
Leusderweg 233
3818 AE Amersfoort

naar boven