Masibambisane Committee

De Masibambisane Committee (MC) bestaat uit vertegenwoordigers van de vier kerken in het Nqutu-district, eKwandeni, Munywana, Ndindindi en iSandlwana. Uit de kerkenraden van deze vier gemeenten worden jaarlijks twee vertegenwoordigers gekozen die zitting hebben in de MC. Het voorzitterschap van deze commissie wisselt ook jaarlijks over de gemeenten. Lerend ouderling Mzwandile Ndlovu is momenteel de secretaris van de MC. De MC vergadert ongeveer 10 keer per jaar.

Het doel van de MC is om de gesprekspartner van de vier gemeenten met de NGZN te zijn. Dat betekent concreet bijvoorbeeld dat aanvragen vanuit één van de gemeenten voor hulp op personeel, materieel of financieel gebied lopen via de MC. Maar ook vanuit de NGZN lopen de vragen aan de gemeenten via de MC.

 Jimmy Khanye heeft al bijzondere taak om de administratie van de MC te beheren. Via de MC-bankrekening komen de gelden van de NGZN binnen en deze worden door hem doorgeleid naar de verschillende kerken. Ook functioneert hij als vraagbaak voor de penningmeesters van de individuele kerken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.