ANBI

De stiching NGZN is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat er aan giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen verbonden zijn.

Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting NGZN, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

Naam NGZN
RSIN 8160.48.423
KvK-nummer 32099922
Postadres Kerklaan 30
3941HT Doorn
Bestuurders Bauke Versteeg – voorzitter
Peter Binnenkade – 2e voorzitter
Hans Stam – 1e penningmeester
Jan Marius Louwerse – 2e penningmeester
Nico Haanemaijer (afgevaardigde van Bunschoten-Spakenburg)
Frits Langeraar
Doelstelling De vereniging NGZN ondersteunt jonge christelijke gemeenten in het Nqutu-district in Zuid-Afrika bij het verbreiden van het Evangelie van Jezus Christus en bij diaconale zorg aan armen in hun omgeving. Daarnaast vindt er ook ondersteuning plaats in andere vakgebieden die voor de verbreiding en diaconale zorg nodig zijn.
Zie voor meer informatie onze statuten.
Beleidsplan Het beleidsplan is hier te zien en te downloaden.
Beloningsbeleid Bestuursleden ontvangen geen beloning voor de door hen als zodanig uitgevoerde werkzaamheden, zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen voor het vervullen van de bestuursfunctie gemaakte kosten.
De vereniging heeft momenteel geen andere medewerkers in dienst dan een zendeling die in Zuid-Afrika werkzaam is. Hij wordt gehonoreerd met inachtneming van lokale omstandigheden. Indien de vereiste expertise, de hoeveelheid werk en/of het belang van de continuïteit van het werk dat nodig maakt kan de vereniging benodigde arbeidskracht in Nederland inhuren door iemand in loondienst te nemen dan wel op andere zakelijke basis aan te trekken. Beloning zal daarbij afhankelijk zijn van marktomstandigheden.
Verslag activiteiten De stichting heeft een maandelijkse nieuwsbrief waarin verslag wordt gedaan van het werk van de stichting. Tevens zijn hier korte jaarverslagen te lezen.
 Financiële verantwoording  Een overzicht van jaarrekeningen is hier te vinden.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.