Welkom bij de NGZN. Wij zetten ons in voor het zendingswerk in het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Dit heeft al veel moois gebracht. Zo zijn er verschillende gemeenten gesticht met in totaal bijna 30 preekplaatsen. Ook zijn er lokale predikanten opgeleid, die zelf de gemeenten leiden. Het is mooi om te zien dat deze gemeenten steeds zelfstandiger functioneren. Ondersteuning blijft echter nodig, zowel geestelijk als financieel. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale jongerenreizen (masakhane), opleidingsprojecten en ontwikkelingshulp (Sizanani).

Wij houden u graag  op de hoogte van het nieuws uit de districten en vanuit de vereniging zelf.

nieuwste berichten

  • 3 keer trouwen in de kerk

    Wat een gave vent! Ik wil jullie graag voorstellen aan Sbu (spreek uit Sboe) Nkosi. Hij is lid van onze kerk in Nkande, en sinds een jaar of twee preekhulp…

  • bezoek uit Nqutu

    In mei hopen de predikanten Baron en Motloung en ouderling Khumalo een bezoek te brengen aan de lidkerken in Nederland en de ledenvergadering van de NGZN, 24 mei 2014. Vanaf…

  • View All »

kinderen uit de zondagschool met Zulu kinderbijbel

een volle kerk

pastorie en kerkje iSandlwana

Samen sterk

De NGZN werkt samen met Sizanani voor het verbeteren van de sociale omstandigheden in het Nqutu-district. Sizanani doet dit onder meer door scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en AIDS preventie en -zorgverlening. Kijk voor meer informatie op hun website.

steun de NGZN

Naast gebed is er ook financiële steun nodig. Steun het werk van de NGZN door uw gift over te maken op:

NL56 INGB 0000 5510 39

De NGZN is ANBI-erkend, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

agenda

15 november
ledenvergadering (in Bunschoten)
11 mei tot en met 25 mei
bezoek Ds. Tjeerd Baron, ds. Patrick Motloung en ouderling J.A. Khumalo
24 mei
ledenvergadering(meer info)

contact

Judith Speijer-Brouwer
Postadres:
NGZN
Wederiklaan 33
4143 CV Leerdam

naar boven