Welkom bij de NGZN. Wij zetten ons in voor het zendingswerk in het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Dit heeft al veel moois gebracht. Zo zijn er verschillende gemeenten gesticht met in totaal bijna 30 preekplaatsen. Ook zijn er lokale predikanten opgeleid, die zelf de gemeenten leiden. Het is mooi om te zien dat deze gemeenten steeds zelfstandiger functioneren. Ondersteuning blijft echter nodig, zowel geestelijk als financieel. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale jongerenreizen (masakhane), opleidingsprojecten en ontwikkelingshulp (Sizanani).

Wij houden u graag  op de hoogte van het nieuws uit de districten en vanuit de vereniging zelf.

nieuwste berichten

 • Bezoek aan zendingsgebied: gemeenteleven

  Zoals aangekondigd in een eerder bericht willen wij u meer vertellen over onze contacten als delegatieleden met gemeenteleden of andere activiteiten tijdens onze delegatiereis. Activiteiten die we naast de besprekingen…

 • Van de nood een deugd maken

  Voor ons een bekend spreekwoord en we komen dit in de praktijk in Handelingen tegen. Wat is de situatie? Stefanus is gedood en direct daarna breekt er een grote vervolging…

 • Kort verslag ledenvergadering 18 april

  Op zaterdag 18 april mochten we velen van u ontmoeten tijdens de ledenvergadering van de NGZN, afgevaardigden uit de verschillende lidkerken. De jaarstukken 2014 werden besproken en er werd uitvoerig…

 • Een klein steentje

  “Bid voor alle koningen en gezagsdragers…” (1 Tim.2:2) Zuid-Afrika zit in een diepe crisis. Nee, niet economisch. Hoewel? Als een kwart van de bevolking werkloos is, dan kun je dat…

 • View All »

kinderen uit de zondagschool met Zulu kinderbijbel

pastorie en kerkje iSandlwana

een volle kerk

Samen sterk

De NGZN werkt samen met Sizanani voor het verbeteren van de sociale omstandigheden in het Nqutu-district. Sizanani doet dit onder meer door scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en AIDS preventie en -zorgverlening. Kijk voor meer informatie op hun website.

steun de NGZN

Naast gebed is er ook financiële steun nodig. Steun het werk van de NGZN door uw gift over te maken op:

NL56 INGB 0000 5510 39

De NGZN is ANBI-erkend, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

agenda

14 november
ledenvergadering
18 april
ledenvergadering
15 november
ledenvergadering (in Bunschoten)
11 mei tot en met 25 mei
bezoek Ds. Tjeerd Baron, ds. Patrick Motloung en ouderling J.A. Khumalo

contact

Judith Speijer-Brouwer
Postadres:
NGZN
Wederiklaan 33
4143 CV Leerdam

naar boven