Welkom bij de NGZN. Wij zetten ons in voor het zendingswerk in het Nqutu-district in Zuid-Afrika. Dit heeft al veel moois gebracht. Zo zijn er verschillende gemeenten gesticht met in totaal bijna 30 preekplaatsen. Ook zijn er lokale predikanten opgeleid, die zelf de gemeenten leiden. Het is mooi om te zien dat deze gemeenten steeds zelfstandiger functioneren. Ondersteuning blijft echter nodig, zowel geestelijk als financieel. De NGZN werkt naast het zendingswerk ook aan diaconale jongerenreizen (masakhane), opleidingsprojecten en ontwikkelingshulp (Sizanani).

Wij houden u graag  op de hoogte van het nieuws uit de districten en vanuit de vereniging zelf.

nieuwste berichten

 • Met (je) geloof op expeditie!

  Wij zijn blij jullie te vragen om 28 november 2015 te reserveren! Het Beleidsorgaan Zuid Afrika (BZA) bereidt een belangrijke conferentie voor jong en oud voor. Wat kunnen jullie verwachten?…

 • En waar houdt het bestuur zich nu dan mee bezig?

  Maandag 6 juli is de laatste bestuursvergadering van dit seizoen. Er staan een heel aantal zaken op de agenda. Zo wordt het verslag van de delegatie voor de lidkerken besproken….

 • Bezoek aan zendingsgebied: bijwonen van kerkdiensten

  Het delegatiebezoek duurde twee weken, waarin twee zondagen vielen. Tijdens deze zondagen werden in totaal acht kerkdiensten bezocht. In twee groepen gingen de delegatieleden op pad. Een groep werd begeleid…

 • Op expeditie met je geloof

  In november wordt er een conferentie georganiseerd door het Beleidsorgaan Zuid-Afrika (BZA) met als thema “Op expeditie met je geloof, ontmoeting en samenwerking met Zoeloes.”. Voor deze conferentie zullen werkers…

 • View All »

Vacatures

Wij zijn op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. Wilt u heel concreet mee helpen bij ons werk? Bekijk dan hier de vacatures voor secretaris en penningmeester.

pastorie en kerkje iSandlwana

kinderen uit de zondagschool met Zulu kinderbijbel

een volle kerk

Samen sterk

De NGZN werkt samen met Sizanani voor het verbeteren van de sociale omstandigheden in het Nqutu-district. Sizanani doet dit onder meer door scholing, training, oprichting en begeleiding van kleine bedrijven en AIDS preventie en -zorgverlening. Kijk voor meer informatie op hun website.

steun de NGZN

Naast gebed is er ook financiële steun nodig. Steun het werk van de NGZN door uw gift over te maken op:

NL56 INGB 0000 5510 39

De NGZN is ANBI-erkend, uw gift is dus aftrekbaar van de belasting.

agenda

28 (was 14) november
ledenvergadering
28 november
Conferentie BZA
18 april
ledenvergadering
15 november
ledenvergadering (in Bunschoten)
11 mei tot en met 25 mei
bezoek Ds. Tjeerd Baron, ds. Patrick Motloung en ouderling J.A. Khumalo

contact

Judith Speijer-Brouwer
Postadres:
NGZN
Wederiklaan 33
4143 CV Leerdam

naar boven